За АРМО

Асоциацията за Развитие на Медицинската Общност е самостоятелна, независима, неполитическа, неправителствена организация. Динамичните процеси на развитие на обществото през последните 20 години, изграждането на Европейското пространство за висше образование, което доведе до отваряне на работния пазар в Европейския Съюз, все по-силно засилващата се урбанизация, застаряването на популацията, както и на кадрите в здравеопазването, поставя пред българското здравеопазване важни въпроси за решаване. АРМО беше създадена в отговор на естествения стремеж към непрекъснато развитие и усъвършенстване на младите лекари в България. Липсата на сигурност и ясна перспектива на младите лекари доведе до масовото напускане на млади лекари от България. Големият обществен натиск за по-добро здравеопазване ни задължава да отстояваме и да работим за една по-добра система, в която работят и намират достойно развитие българските лекари. АРМО си постави следните цели и приоритети:

  • Съдействие за цялостното развитие и напредък на медицинската общност в България;
  • Обединяване на младите лекари независимо от тяхната национална, политическа, етническа или религиозна принадлежност
  • Обмен на информация, анализиране, обобщаване и огласяване на проблемите, касаещи младите лекари, здравеопазването и медицинското образование, както и координиране на усилията за тяхното решаване
  • Запознаване на държавните органи и обществени организации с проблемите, касаещи младите лекари и търсене на съдействие за тяхното решаване
  • Организиране на срещи, беседи, семинари, конгреси, конференции и други научни и образователни събития както и организиране и участие в обучения, стажове, обмени, специализации и други
  • Отстояване на правата и законните интереси на младите лекари

Коментирай

Email Маркираните полета са задължителни. *

*

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>