Doctors working together.  They are sitting on a meeting and looking at the documents.  The focus is on the mature man wearing glasses. 

[url=http://www.istockphoto.com/search/lightbox/9786662][img]http://dl.dropbox.com/u/40117171/medicine.jpg[/img][/url]
Doctors working together. They are sitting on a meeting and looking at the documents. The focus is on the mature man wearing glasses. [url=http://www.istockphoto.com/search/lightbox/9786662][img]http://dl.dropbox.com/u/40117171/medicine.jpg[/img][/url]

БЛС обяви за 4-ти път конкурс за подпомагане на докторанти и специализанти

Българският лекарски съюз обявява конкурс за стипендианти по програмата за подпомагане младите медици за четвърта поредна година. Инициативата е предназначена за специализанти и редовни докторанти.

Целта на проекта е да осигури допълнително финансово стимулиране на млади лекари и да ги мотивира да останат да се развиват в България.

Право на участие имат специализанти или редовни докторанти, които са на възраст до 35 години. Те трябва да имат общ успех от семестриално завършено образование по медицина не по-малко от 4,50 и общ успех от положени държавни изпити не по-малко от 4,50. В случай, когато една от оценките е по-малка от 4,50, кандидатите не се допускат до участие в конкурса.

Заявленията за участие се подават в офиса на съсловната организация на бул. „Акад. Иван Гешов“ № 15 от 10.00 до 16.00 ч. Оценяването и класирането на кандидатите за стипендия се извършва от комисия, назначена от управителния съвет на организацията.

Всяка от стипендиите е в размер на 400 лв. брутна месечна сума и се получава в продължение на една година за периода от 1 януари до 31 декември 2016.  По воля на дарителя стипендията може да бъде продължена до успешното полагане на изпит за съответната специалност или до придобиване на степен „доктор”.

От БЛС съобщават, че основен източник на средства са целеви дарения от фирми, институции и други организации, както и физически лица, средства по проекти и програми, а също така и средства на лекарската организация.

Съсловната организация смята да подпомогне минимум 100 лекари през 2016 г.

Спечелилите стипендия подписват декларация, че през следващата 1 година след изтичане на периода за получаване на стипендията ще продължат да работят в България.

Необходими документи за кандидатстване за стипендията са: формуляр за кандидатстване, уверение за записана специализация, медицинско CV в европейски формат, копия на диплома, публикации и участия в конгреси.

Комисията по програмата в БЛС ще оценява всеки един кандидат по 4 основни критерии: среден успех от семестриално завършено образование по медицина и общ успех от положени държавни изпити, брой публикации, участия на конгреси и препоръки от най-малко три хабилитирани лица в областта, в която се кандидатства.

Допълнителна информация за стипендията ТУК.

Коментирай

Email Маркираните полета са задължителни. *

*

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>